Jakich błędów unikać przy inwestowaniu oszczędności?

Podstawowe zasady inwestowania

W ostatnim wpisie pisałam o tym, że powinniśmy systematycznie inwestować swoje oszczędności. Ale pytanie, które pewnie większość osób sobie zadaje, to w co należy inwestować. Zanim jednak przejdę do opisu reguł, jakimi powinniśmy się kierować przy podejmowaniu tych decyzji podsumuję wyniki badań, które pokazują nam, jakie błędy popełnia większość osób przy inwestowaniu swoich oszczędności. Oznacza to, że nie popełniając tych błędów nasze oszczędności mogłyby pracować bardziej efektywnie (tzn. zarabiać więcej) niż to robią. Badania dotyczące błędów popełnianych przy zarządządzaniu oszczędnościami zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, a ich wyniki pokryły się z wynikami badań, jakie zostały przeprowadzone w Europie. Tak więc można powiedzieć, że wszyscy popełniamy te same błędy.

Pierwszym błędem, jaki jest popełniany przy inwestowaniu oszczędności jest nieodpowiedni dobór instrumentów inwestycyjnych. Korzystając z lokat czy produktów systematycznego oszczędzania średnio tracimy średnio około 4% rocznie (zysku wypracowanego z oszczędności) w porównaniu do tego, co moglibyśmy zarobić, gdybyśmy zainwestowali te środki w bardziej efektywny sposób, czyli na rynku kapitałowych. Oznacza to, że, jeżeli chcemy ulokować 1 000 zł na lokatę oprocentowaną 2% w skali roku, otrzymamy 1020 zł na koniec roku, a moglibyśmy otrzymać 1060 zł. Przy założeniu, że oszczędzamy długoterminowo, to te 4%, które tracimy rocznie akumuluje się z roku na rok przez okres inwestycji, co oznacza, że „tracimy“ naprawdę znaczące kwoty (np. w przeciągu trzech lat tracimy (1+0,04)^3, co przy 1 000 zainwestowanych złotych daje nam stratę 125 zł, czyli ok. 13% w przeciągu trzech lat).

Jeżeli nie lokata, to co?

To rynek kapitałowy. Ale uwaga – wybierajmy produkty, które pozwalają nam na dywersyfikację ryzyka. Oznacza to, że powinniśmy inwestować w różne klasy aktywów. I jeszcze najlepiej z różnych krajów. Dlaczego? Bo w ten sposób nie tylko zabepieczamy się przed ryzykiem, np. kiedy rynek akcji dołuje, mamy obligacje, które często zachowują się w odwrocie do rynku acji. Oznacza to, że nasze straty, czy niska rentowność z akcji może być zrekompensowana lepszą rentownością np. z obligacji. Podobny mechanizm działa, kiedy chcemy się zabezpieczyć przed ryzykiem krajowym (tzw. rynkowym). Co prawda, jeżeli myślimy o Europie to można powiedzieć, że rynki są ściśle skorelowane (spadki na giełdzie we Frankfurcie mogą powodować spadki na giełdzie w Warszawie), ale nie jest to korelacja 100%, więc zawsze taka dywersyfikacja pomaga. Dobrym rozwiązaniem są inwestycje w zdywersyfikowane fundusze akcyjne (zawierające akcje o zróżnicowanym poziomie ryzyka), czy tzw. Exchange Traded Funds, których celem jest odwzorowanie indeksu giełdowego (o tym będziemy jeszcze pisać). Ten ostatni fundusz pozwala nam również ograniczyć koszty związane z zarządzaniem funduszem. A te koszty mogą być znaczące. Do najważniejszych z nich można zaliczyć dwa: opłatę manipulacyjną oraz opłatę za zarządzanie naszymi środkami pieniężnymi. Pierwsza pobierana jest najczęściej w momencie kupna jednostki i waha się na polskim rynku od 0 do 4%. Druga natomiast związana jest z zarządzaniem portfela i naliczana jest od wartości aktywów. Waha się od 0,8% do 4%. Jeżeli więc zgromadzimy oszczędności na poziomie 100 000 zł oznacza to, że 4 000 zł będziemy musieli zapłacić za zarządzanie naszymi oszczędnościami.

Kolejnym błędem, który popełniamy przy oszczędzaniu to podążanie za modą, albo informacjami publicznymi. Należy pamiętać, że w internecie znajdziemy wiele interesujących informacji, ale niekoniecznie osoby, które dokonują tych wpisów są ekspertami w dziedzinie finansów. Co więcej, często są to ich subiektywne zdania. Ponadto, to co dzisiaj jest „w modzie“ niekoniecznie może być za 3 lata, a należy pamiętać, że tworząc plan oszczędnościowy powinniśmy myśleć o długim horyzoncie czasowym.

Poniżej podsumowanie podstawowych zasad, którymi powinniśmy się kierować przy podejmowaniu decyzji o inwestowaniu swoich oszczędności:

1) Dywersyfikacja – czyli inwestowanie w papiery wartościowe o różnym poziomie ryzyka, w różne klasy aktywów, jak również w różnych krajach;
2) Dobrać do siebie odpowiedni poziom ryzyka (ile mogę zainwestować w ryzykowne papiery wartościowe np. akcje, a ile w bezpieczniejsze?)
3) Spróbować zminimalizować koszty administracyjne, które często musimy ponosić przy zlecaniu zarządzania swoimi oszczędnościami np. funduszom inwestycyjnym.

Co to jest plan finansowy?

Wielu z nas zastanawia się, w jaki sposób uzbierać kwotę, która pomoże nam spełnić nasze cele finansowe. Tymi celami może być kwota potrzebna na zakup komputera, samochodu, czy też mieszkania. Umiejętnie inwestując nasze odłożone pieniądze możemy uzyskiwać profity, które będą nas przybliżały do naszego celu. Zatem w jaki sposób zacząć oszczędzać i jak inwestować oszczędności?

Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, to założyć sobie nasz główny cel finansowy. Na co potrzebuję i jaką kwotę będę potrzebować, aby ten cel zrealizować. Jeżeli chcę kupić samochód, to mój cel finansowy, jaki potrzebuję osiągnąć to kwota na ten zakup – niech będzie to 25 000 zł.

Wielu z nas zastanawia się, w jaki sposób uzbierać kwotę, która pomoże nam spełnić nasze cele finansowe. Tymi celami może być kwota potrzebna na zakup komputera, samochodu, czy też mieszkania. Umiejętnie inwestując nasze odłożone pieniądze możemy uzyskiwać profity, które będą nas przybliżały do naszego celu. Zatem w jaki sposób zacząć oszczędzać i jak inwestować oszczędności?

Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, to założyć sobie nasz główny cel finansowy. Na co potrzebuję i jaką kwotę będę potrzebować, aby ten cel zrealizować. Jeżeli chcę kupić samochód, to mój cel finansowy, jaki potrzebuję osiągnąć to kwota na ten zakup – niech będzie to 25 000 zł.

Zasada 1: Postaw sobie cel finansowy

Kolejną rzeczą, jaką powinniśmy wziąć pod uwagę to horyzont czasowy. Kiedy chcę kupić ten samochód? Za rok, dwa, a może trzy. Należy pamiętać o ważnej zasadzie w finansach, a mianowicie: im dłuższy horyzont czasowy, tym prawdopodobieństwo zarobków jest wyższe,  możemy zarobić. Nawet jeżeli nasze inwestycje okazały się nietrafione, to w dłuższym horyzoncie czasowym dajemy szansę na odrobienie strat, które ponieśliśmy. Dlatego chcąc inwestować nasze oszczędności na rynku kapitałowym (a powinniśmy!!!!), nie powinniśmy myśleć o krótszym horyzoncie czasowym niż trzy (a najlepiej pięć) lata. Poniżej wykres potwierdzający, to o czym piszę:

Picture
Źródło: Dimensional Fund

Wykres pokazuje, ile zarobilibyśmy, gdybyśmy zainwestowali 1 funta na giełdzie w Wielkiej Brytanii w zależności od rodzaju spółek. Kolor szary natomiast pokazuje wzrost cen (czyli inflację).

Można zauważyć, że im dłuższy horyzont czasowy, tym więcej byśmy zarobili, inwestując początkowo 1 funta. Co więcej, można również zauważyć, że stopa zwrotu z inwestycji jest wyższa aniżeli stopa inflacji, którą możemy założyć na bezpiecznym poziomie 3%. Jest to druga zasada budowania planu oszczędnościowego:

Zasada 2: Rynki kapitałowe nagradzają długoterminowych inwestorów, dlatego przy budowaniu swoich planów oszczędnościowych zakładaj horyzont nie krótszy niż trzy lata.

Pamiętaj, że w tym czasie rynki mogą również zaliczyć spadki. Ale ważne jest, aby nie kierować się emocjami i twardo trzymać się swoich długoterminowych postanowień (o wpływie emocji na nasze inwestycje w oddzielnym wpisie).

Następną rzeczą, jaką powinno się zrobić przy tworzeniu planów oszczędnościowych to założyć kwotę, jaką należy (czy też mogę) odkładać, aby zrealizować zamierzony cel finansowy, np. ten zakup samochodu. Często dzieli się kwotę, jaką potrzebujemy przez liczbę lat, aby wiedzieć się, ile mamy co miesiąc odkładać. Np. jeżeli chcemy kupić samochód za 25 000 za trzy lata, to wiele osób dzieli 25 000 zł przez 3 lata*12 miesięcy, aby wiedzieć, ile co miesiąc trzeba odkładać: 25 000/36, co daje nam 700 zł miesięcznie. Jest to błędne podejście, gdyż nie uwzględnia zmiany wartości pieniądza w czasie (700 zł dzisiaj nie będzie warte tyle samo za 3 lata, chociażby ze względu na inflację). Raczej powinniśmy założyć, ile jesteśmy w stanie odłożyć, aby ten samochód kupić, a później powinniśmy się zastanowić, jak zainwestować, aby reszta, co nam brakuje zapracowała na nas. Dlatego:

Zasada 3: Zakładamy, ile realnie możemy, co miesiąc odkładać na nasz cel finansowy.

Należy zauważyć, że tutaj logika jest trochę inna. Najpierw określam, ile potrzebuję, a później jak zainwestować, aby te brakujące środki zdobyć. Należy jednak pamiętać o bardzo ważnej zasadzie. Pieniądze nie spadną nam z drzewa! Umiejętnie inwestując możemy uzyskać dużo więcej niż oferują nam banki, ale nie możemy liczyć, że będą to olbrzymie zyski, które z drobnych oszczędności pozwolą nam kupić Jaguara.

Zasada 4: Inwestujemy oszczędności, tak, aby przybliżyć się do naszego planu finansowego.  
Przy inwestowaniu jednak musimy wziąć pod uwagę wiele różnych aspektów, ale najważniejszy z nich to nasza skłonność do ryzyka. I nie jest to bynajmniej, to czy lubię ryzyko, czy nie, ale raczej, czy mogę te ryzyko podjąć. I o tym w następnym wpisie. Dlatego ostatnią zasadą, jaką powinniśmy się kierować, to:

Zasada 5: Tworzę portfel inwestycyjny, który będzie odpowiadał ryzyku, jakie mogę podjąć.