Raport Rynkowy 44/2017

„Polska: Rząd przyjął projekt zakładający zniesienie górnego limitu składek ZUS. Oznacza to, że ubezpieczenie emerytalne i rentowe będzie odprowadzane od całości uzyskanego przychodu […]”

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

raport 44

Poprzedni Raport

Czy da się zarobić na „odchodzącej” Polsce?

27.06 t

Ku zaskoczeniu inwestorów polskiego rynku obligacji państwowych, deficyt budżetowy wyniesie 5,9 mld zł zamiast przewidywanych 59 mld. To ważne, ponieważ Polska ma unikalną pozycję wśród państw europejskich – jest jedynym krajem, który może się pochwalić bezpieczną, względnie obarczoną małym ryzykiem i względnie wysoką rentownością obligacji skarbowych (Rysunek 1). Fundamentalnym pytaniem jest, dlaczego tak się dzieje? Sytuację tę można wytłumaczyć trzema ważnymi czynnikami, które sprawiają, że Polska znajduje się wciąż na pograniczu krajów rozwijających się a rozwiniętych.

 

Rys. 1 Polskie obligacje

27.06

Źródło: Financial Times

 

Po pierwsze, niższy niż planowany deficyt budżetowy. Najważniejszym elementem niższego deficytu okazała się reforma podatkowa, która miała na celu uszczelnienie kanału wpływów podatków, a tym samym zwiększenie ich ściągalności. Warto podkreślić, że w ostatnim roku Polska zbliżała się do 3% granicy EU ograniczającej deficyt państw członkowskich. Rynek również sądził, że Polska przekroczy tę granicę z powodu nowych świadczeń socjalnych rządu (+500). Jednakże reformy podatkowe, a także wzrost gospodarczy zahamowały wzrost deficytu w związku z czym, kraj nie będzie musiał emitować tylu obligacji.

Po drugie, struktura długu Polski. Jedna trzecia długu jest denominowana w innych walutach i to właśnie te obligacje w walutach obcych przyciągają zagranicznych inwestorów, tak jak np. obligacje denominowane w chińskich renminbi, czyli tzw. Panda Obligacje wyemitowane w zeszłym roku. Ponadto, Polska została pierwszym krajem, który stworzył tzw. zieloną krzywą dochodowości obejmującą emisję zielonych obligacji z różnymi rentownościami do wykupu wspierających projekty ekologiczne. Odzwierciedla to pozycję Polski, jako rozwiniętego rynku wschodzącego, ponieważ rząd używa nowoczesnych instrumentów finansowych w celu polepszenia długoterminowej sytuacji polskiego długu.

Ostatni kryzys związany z długiem państwowym miał miejsce w roku 1981,  teraz wydaje się, że jest bardzo mała szansa na powtórkę takiego kryzysu z powodu wspomnianych reform. W ostatnim tygodniu 10-letnie obligacje Polski miały marżę w wysokości 299 punktów bazowych powyżej niemieckich Bund-ów. Jednocześnie niektórzy, jak na przykład Shahzad Hasan, menedżer portfelu w Allianz GI, twierdzą, że w Polsce nie ma dobrej perspektywy inwestycyjnej patrząc na marżę. Jednak większość inwestorów koncentrujących się na rynku europejskim sprzedała obligacje niemieckie (-0.6%), francuskie (0.8%), oraz włoskie (0.5%),  równocześnie kupując polskie obligacje z wyższą rentownością. Innymi słowy, inwestorzy szukają wysokiej rentowności.

Mając zatem na uwadze fakty, że po pierwsze nastąpi poprawa ściągalność podatków, po drugie zwiększenie zaangażowania nowoczesnych instrumentów finansowych w finansowaniu długu oraz po trzecie będą coraz mniejsze różnice między rynkami rozwiniętymi a Polską może okazać się, że Polska będzie odchodziła od statusu rynku wschodzącego a tym samym zacznie coraz mniej oferować inwestorom.

Tym niemniej, nie możemy lekceważyć faktu, że sytuacja polityczna w kraju jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na rentowność papierów wartościowych. Warto też wspomnieć o tym, że jeżeli chcemy analizować różne sytuacje na rynku, musimy być przede wszystkim obiektywni, jeżeli chodzi o własny kraj i w związku z tym rozkładać sytuację na czynniki pierwsze, abyśmy mogli najpierw zrozumieć, dlaczego i w jaki sposób coś się wydarzyło.

Jeżeli spodobał Ci się artykuł, zasubskrybuj naszego bloga aby nie przegapić następnych.

Bibliografia:

Allen, Kate. “Poland scales back debt plans after tax crackdown.” Financial Times, 22 czerwca 2017. https://www.ft.com/content/b117e72e-5696-11e7-80b6-9bfa4c1f83d2, [data dostępu: 23 czerwca 2017].

Allen, Kate. “Poland returns from the cold for bond investors.” Financial Times, 23 czerwca 2017. https://www.ft.com/content/b0fc2f20-5696-11e7-80b6-9bfa4c1f83d2, [data dostępu: 23 czerwca 2017].

Chisholm, Jamie. “Complacency fears raised over Italian sovereign debt.” Financial Times, 22 czerwca 2017. https://www.ft.com/content/c0604bd0-571e-11e7-9fed-c19e2700005f, [data dostępu: 23 czerwca 2017].

Guest Writer. “EM sovereigns: Buy defaultlessness.” Financial Times, 1 czerwca 2017. https://ftalphaville.ft.com/2017/06/01/2189624/guest-post-em-sovereigns-buy-defaultlessness/, [data dostępu: 23 czerwca 2017].

 

Już jest, kolejna Finansówka!

Spodobały Ci się artykuły w tym tygodniu? Podziel się nimi ze swoimi znajomymi!

 

Dlaczego Rezerwa Federalna cieszy się z podwyżki stop procentowych? The Financial Times analizuje: https://www.ft.com/content/ab4f7662-09b7-11e7-97d1-5e720a26771b

Czy wiedzieliście ze Indeks polskiej giełdy jest najwyżej od dekady? Więcej w Business Insider: http://businessinsider.com.pl/gielda/wig-najwyzej-od-dziesieciu-lat/vp328zr

Na rynku ropy wiecznie są jakieś wachania, obecnie wydaje się jednak ze maleją szanse na to że ceny wrócą na dawny wysoki poziom. OPEC zastanawia się co jeszcze może zrobić żeby odwrócić ten trend. Dowiedz się więcej z Financial Times: https://www.ft.com/content/c81726e8-097e-11e7-ac5a-903b21361b43

*Uwaga: wideo* @The Banker tworzy serię filmów, w których na bieżąco informuje nas o możliwych skutkach Brexitu dla gospodarki I rynków finansowych. http://www.thebanker.com/Landing-Pages/Brexit/Brexit?utm_source=FT&utm_medium=Banner&utm_campaign=Brexit

Nowe regulacje, które usprawnią pracę robotów finansowych, sprawią że ETFy będą jeszcze tańsze i bardziej powszechne. Więcej dowiecie się z Reuters: http://www.reuters.com/article/us-eu-fintech-regulations-idUSKBN16U2D6

Na wyceny coraz mniej wpływają zasady fundamentalne, a coraz bardziej nastroje. W konsekwencji coraz trudniej będzie zarobić na aktywnych strategiach zarządzania pieniędzmi. Więcej pisze o tym Business Insider: http://businessinsider.com.pl/wiadomosci/populizm-osiagnal-poziom-sprzed-ii-ws-donosi-bridgewater/cw2rmck