Ranking TFI

Inwestowanie w Polsce to cały czas domena Klientów korporacyjnych. Statystyczny „Kowalski” rzadko kiedy posiada akcje. Zgodnie ze statystykami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym w 2017 roku to zaledwie 16 %. Dużo lepiej wygląda sytuacja w przypadku funduszy inwestycyjnych, które urosły w tym czasie o przeszło 17 mld PLN.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, specjaliści Capital Lab stworzyli metodologię oceny funduszy inwestycyjnych dostępnych w Polsce. Oceniamy fundusze nie tylko pod kątem wyników i kosztów związanych z inwestycją, ale przede wszystkim bierzemy pod uwagę stabilność wyników w czasie. Nasza metodologia wspiera osoby, które inwestują w fundusze z myślą o długoterminowym lokowaniu nadwyżek finansowych.

Metodologia oceny funduszy inwestycyjnych stworzona w Capital Lab oparta jest na modelu ilościowym, który w ocenie funduszy bierze pod uwagę takie elementy jak: koszty związane z inwestycją w fundusz, jego typ i płynność, stabilność i wysokość stóp zwrotu, poziom ryzyka inwestycyjnego, walutę inwestycji, jak również wiele elementów specyficznych dla poszczególnych instrumentów.

Analiza uwzględnia również ocenę jakościową, która pozwoliła na selekcję funduszy, które najlepiej nadają się do długoterminowego inwestowania oszczędności. Ocena końcowa prezentowana jest w prosty i zrozumiały sposób – w formie gwiazdek.

Im więcej gwiazdek zdobył dany instrument, tym lepiej wypadł w naszych badaniach. Wszystko po to, aby ułatwić inwestorowi wybór najlepszych funduszy. Nasz ranking będzie aktualizowany co tydzień, tak, aby na bieżąco można było śledzić wyniki funduszy.

Wyniki naszej analizy:

Łącznie przeanalizowaliśmy 1052 fundusze inwestycyjne dostępne w Polsce. Tylko 43 otrzymały najlepszą ocenę, z czego połowa z nich to fundusze akcyjne, 11 to obligacyjne, a pozostałe to fundusze rynku pieniężnego oraz mieszane. Żaden fundusz inwestujący w aktywa alternatywne nie otrzymał najlepszej noty. Najwięcej funduszy otrzymało najniższe oceny, czyli 1 lub 2 gwiazdki – potwierdza to tezę, że na rynku istnieje jedynie niewielka grupa funduszy godnych uwagi i naszych pieniędzy. Dziś prezentujemy 22 najlepsze fundusze akcyjne.

 ranking

Spośród TFI spółek akcyjnych aż 32 % inwestuje w USA, a silną reprezentację mają też fundusze inwestujące w Europie i Polsce. Zdecydowana większość z 22 pięciogwiazdkowych funduszy  akcyjnych inwestuje w dolarze amerykańskim.

Tak świetne wyniki funduszy powiązanych z akcjami spółek amerykańskich i dolarem to przede wszystkim wynik rynkowej koniunktury, która przez ostatnie miesiące panowała za oceanem – niemal nieprzerwanie rosnące wyceny akcji amerykańskich i niskie stopy procentowe sprawiły, że zwroty z inwestycji w rynek akcyjny były w ostatnim czasie bardzo wysokie.

Koniunktura w USA przełożyła się też na wyceny aktywów w Europie i wzrost apetytu na ryzyko odzwierciedlone w pojawieniu się w zestawieniu funduszy inwestujących w akcje rynków ameryki łacińskiej. W większości jednak, fundusze które znalazły się na szczycie zestawienia posiadają bardzo dobrze zdywersyfikowane portfele – inwestują globalnie, bądź w całe regiony, a gdy już inwestują w konkretne sektory, to nie skupiają się na pojedynczych rynkach.

 Przeprowadzona analiza wykazała również  duże i znaczące zróżnicowanie pomiędzy wynikami funduszy akcyjnych inwestującymi na różnych rynkach.

Najwyżej oceniane fundusze wypadają dużo lepiej niż średnia w funduszach akcyjnych danego rynku – za przykład niech posłuży chociażby Franklin World Perspectives, którego Sharpe Ratio (czyli miara zwrotu z inwestycji przypadającej na każdą jednostkę ryzyka) to aż 1,39. Średnia dla rynku to zaledwie 0,114.

Najwyżej oceniane fundusze obligacyjne wypadają dużo lepiej od średniej w grupie, ale zróżnicowanie pomiędzy funduszami obligacyjnymi jest mniejsze. Wśród najwyżej ocenianych pojawił się na przykład Franklin GCC Bond, który może pochwalić się Sharpe Ratio na poziomie 0,62 przy średniej rynku obligacji 0,1053.

Czym różni się metodologia opracowana przez Capital Lab od innych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku? Przede wszystkim stosujemy zaawansowany model ekonometryczny, który pozwala nam ocenić fundusz z uwzględnieniem wielu, często bardzo specyficznych czynników. Dzięki temu możliwe jest stworzenie zestawienia, które porównuje stabilność stóp zwrotu poszczególnych funduszy, przy korekcie o poszczególne elementy charakterystyczne.

W fundusze TFI zwykle inwestujemy średnio i długoterminowo ze względu na znaczne koszty transakcyjne sięgające kilku procent rocznie. Dlatego właśnie tak ważny jest wybór tych najlepszych. Nasz ranking pomoże dokonać właściwego wyboru.

Metodologia

Wybór instrumentów finansowych do portfolio inwestycyjnego jest zawsze jednym z trudniejszych zadań stojących przed inwestorami. Zadania nie ułatwia wszechobecny marketing, który sugeruje, że fundusze firmy A są lepsze od konkurencji, fundusze firmy B są zwycięzcami wszelkich porównań, a fundusze firmy C dają zarobić najwięcej. Większość ratingów tworzona przez firmy, które żyją z rekomendacji jest tworzona w sposób bardzo prosty: parzą na wyniki funduszy i sugerują, które z nich charakteryzują się najwyższymi wynikami i w takie należy inwestować. Tworzenie takich ratingów mija się z celem, gdyż każdy inwestor musi dopasować instrument do swojego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Oznacza to, że nie każdy może inwestować w fundusze charakteryzujące się najwyższymi wynikami, gdyż one najczęściej charakteryzują się najwyższym ryzykiem. Ponadto, wyniki z przeszłości nie zawsze są dobrymi prognostykami wyników w przyszłości. Dlatego jednorazowe wskaźniki zysków/rentowności niedużo nam mówią w dniu dzisiejszym, czy instrument jest warty inwestowania, czy też nie. Co więcej, fundusze różnią się znacząco między sobą wysokością opłat, a te mogą znacząco obciążyć nasze portfele.

Dokonanie kompleksowego ratingu instrumentów jest niezmiernie skomplikowaną rzeczą, ale jakże pomocną dla inwestorów. W Capital Lab połączyliśmy nasze kompetencje z analiz finansowych wraz z zaawansowanymi metodami ilościowymi po to, aby dokonać kompleksowego ratingu instrumentów indeksowanych, które teraz świętują triumfy na świecie. Nasze podejście oparliśmy o analizę dziesiątek badań naukowych określających wpływ poszczególnych parametrów funduszy na długoterminowe stopy zwrotu. Zadbaliśmy o to, aby nasz model brał pod uwagę wiele parametrów, takich jak: płynność, koszty, stabilność wyników funduszy, czy ryzyko funduszy. Każdy z tych elementów ma przypisane wagi, które otrzymaliśmy prognozując wyniki funduszy. Wiedząc, które z elementów i jak wpływają na wyniki funduszy, jesteśmy w stanie ocenić każdy fundusz nadając jemu odpowiedni rating. Na końcu nasz rating ma odpowiadać na pytanie, w które z funduszy należy inwestować, a które omijać szerokim łukiem. Nasze backtesty do tej pory potwierdziły skuteczność naszej metodologii.

Najlepsze fundusze października

W grupie dwudziestu pięciu najlepszych ETFów października, podobnie jak przed miesiącem, znalazły się przede wszystkim fundusze akcyjne z USA. Bardzo silne okazały się fundusze oparte o półprzewodniki (Direxion Semiconductor Bull 3X Shares), jak i fundusze technologiczne w ogóle (Direxion Daily Technology Bull 3x Shares czy ProShares UltraPro QQQ) – warto przypomnieć, że w zeszłym miesiącu to właśnie spółki technologiczne zajmowały miejsca 1 i 3 naszego zestawienia. W październiku poradziły sobie również spółki oparte o indeks S&P 500 (ProShares UltraPro S&P500 czy Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares), który kolejny, siódmy już miesiąc z rzędu bije rekordy. Znakomite wyniki sektora finansowego za oceanem wywindowały natomiast ProShares UltraPro Financial Select Sector na czwarte miejsce naszego zestawienia. Podobnie jak przed miesiącem do zestawienia trafiły fundusze inwestujące w Chinach.

05.12 1.PNG

Źródło: Capital Lab

 

Warto również zauważyć, że górna część zestawienia jest zaburzona przez bardzo wysokie stopy zwrotu funduszy z dźwignią, które windują ocenę prezentowanych funduszy. Biorąc pod uwagę fundusze zarządzane pasywnie (czyli takie, których tracking error jest niewielki) najlepiej prezentuje się iShares MSCI Poland UCITS, który osiągnął stopę zwrotu aż 50,07% od początku roku. Niskie koszty, świetne stopy zwrotu i bliskie odwzorowanie indeksu pozwoliły temu ETFowi zająć najwyższy stopień podium.  Bardzo dobrze wypadły też fundusze z Chin i Włoch. Patrząc na zestawienie właśnie przez pryzmat precyzyjnego odwzorowania indeksu w zestawieniu pojawiły się też obecne poprzednio fundusze z Austrii czy Korei.

05.12 2.PNG

Źródło: Capital Lab

 

Najgorsze fundusze października

W grupie najgorszych funduszy miesiąca znalazły się przede wszystkim te, które zajmują pozycję krótką głównych indeksów. Mamy tu przede wszystkim DAX, FTSE czy NASDAQ (po dwa fundusze zajmujące pozycje krótką – eng.: short, czyli grające na spadki). Ciekawostką jest pojawienie się aż trzech funduszy typu VIX Futures – fundusze takie inwestują w instrumenty pochodne oparte o zmienność na rynkach finansowych. Słabe wyniki tych funduszy to znak, że zmienność na rynkach jest bardzo niska.

Solidne wzrosty cen miedzi i spadki cen srebra czy gazu naturalnego mocno ciążą ETFom opartym o ceny tych surowców. I tak fundusze zakładające spadek cen miedzi traciły, podobnie jak te zakładające wzrost cen srebra czy gazu.

Zaskoczeniem może być silny spadek funduszy opartych o ceny cukru – wyceny tych funduszy spadły od początku roku o niemal 40%.

W porównaniu z zeszłym miesiącem, w tej części naszego zestawienia zaszło sporo zmian – we wrześniu najgorzej wypadły fundusze oparte o obligacje i o rynek pieniężny. Było to spowodowane bardzo niskimi stopami procentowymi, jak i niepewnością związaną z planami Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych i Europejskiego Banku Centralnego dotyczących ewentualnych podwyżek stóp procentowych, a w przypadku EBC również kontynuacji programu luzowania ilościowego.

05.12 3.PNG

Żródło: Capital Lab

 

Uwzględniając tylko fundusze zarządzane pasywnie najgorzej wypadły ETFy oparte o surowce, szczególnie srebro. W najgorszej 25 znalazło się aż 8 funduszy inwestujących w ten metal. Słabo poradziły sobie również fundusze inwestujące w złoto (3 fundusze) i rolnictwo (w 25 znalazły się 2). Słabe wyniki metali szlachetnych spowodowane są przede wszystkim koniunkturą, która zachęca inwestorów do odwrotu od bezpiecznych przystani i inwestowanie w nieco bardziej ryzykowne instrumenty oparte o akcje.

05.12 4.PNG

Źródło: Capital Lab

 

Podsumowanie

Wybierając instrumenty, które umieścimy w naszym protfolio warto wybierać świadomie. Nasze naukowe podejście, które towarzyszyło nam przy tworzeniu modelu oceny ETFów sprawia, że korzystając z naszej metodologii inwestor otrzymuje efektywne i proste w użyciu narzędzie wyboru i porównania ETFów. Sprawia to, że możliwe staje się wybranie instrumentów dostosowanych do potrzeb. Fakt, iż ocena dokonywana jest w oparciu o badania sprawia ponadto, że wyniki naszych analiz są rzetelne. Dzięki kompleksowemu podejściu uwzględniającemu wszystkie parametry mające istotny wpływ na zachowanie funduszy możliwe jest wskazanie, które instrumenty godne są uwagi, a które lepiej omijać.

 

Spodobał Ci się artykuł? Zaobserwuj naszego bloga, aby nie przegapić następnych.