Czy da się zarobić na „odchodzącej” Polsce?

27.06 t

Ku zaskoczeniu inwestorów polskiego rynku obligacji państwowych, deficyt budżetowy wyniesie 5,9 mld zł zamiast przewidywanych 59 mld. To ważne, ponieważ Polska ma unikalną pozycję wśród państw europejskich – jest jedynym krajem, który może się pochwalić bezpieczną, względnie obarczoną małym ryzykiem i względnie wysoką rentownością obligacji skarbowych (Rysunek 1). Fundamentalnym pytaniem jest, dlaczego tak się dzieje? Sytuację tę można wytłumaczyć trzema ważnymi czynnikami, które sprawiają, że Polska znajduje się wciąż na pograniczu krajów rozwijających się a rozwiniętych.

 

Rys. 1 Polskie obligacje

27.06

Źródło: Financial Times

 

Po pierwsze, niższy niż planowany deficyt budżetowy. Najważniejszym elementem niższego deficytu okazała się reforma podatkowa, która miała na celu uszczelnienie kanału wpływów podatków, a tym samym zwiększenie ich ściągalności. Warto podkreślić, że w ostatnim roku Polska zbliżała się do 3% granicy EU ograniczającej deficyt państw członkowskich. Rynek również sądził, że Polska przekroczy tę granicę z powodu nowych świadczeń socjalnych rządu (+500). Jednakże reformy podatkowe, a także wzrost gospodarczy zahamowały wzrost deficytu w związku z czym, kraj nie będzie musiał emitować tylu obligacji.

Po drugie, struktura długu Polski. Jedna trzecia długu jest denominowana w innych walutach i to właśnie te obligacje w walutach obcych przyciągają zagranicznych inwestorów, tak jak np. obligacje denominowane w chińskich renminbi, czyli tzw. Panda Obligacje wyemitowane w zeszłym roku. Ponadto, Polska została pierwszym krajem, który stworzył tzw. zieloną krzywą dochodowości obejmującą emisję zielonych obligacji z różnymi rentownościami do wykupu wspierających projekty ekologiczne. Odzwierciedla to pozycję Polski, jako rozwiniętego rynku wschodzącego, ponieważ rząd używa nowoczesnych instrumentów finansowych w celu polepszenia długoterminowej sytuacji polskiego długu.

Ostatni kryzys związany z długiem państwowym miał miejsce w roku 1981,  teraz wydaje się, że jest bardzo mała szansa na powtórkę takiego kryzysu z powodu wspomnianych reform. W ostatnim tygodniu 10-letnie obligacje Polski miały marżę w wysokości 299 punktów bazowych powyżej niemieckich Bund-ów. Jednocześnie niektórzy, jak na przykład Shahzad Hasan, menedżer portfelu w Allianz GI, twierdzą, że w Polsce nie ma dobrej perspektywy inwestycyjnej patrząc na marżę. Jednak większość inwestorów koncentrujących się na rynku europejskim sprzedała obligacje niemieckie (-0.6%), francuskie (0.8%), oraz włoskie (0.5%),  równocześnie kupując polskie obligacje z wyższą rentownością. Innymi słowy, inwestorzy szukają wysokiej rentowności.

Mając zatem na uwadze fakty, że po pierwsze nastąpi poprawa ściągalność podatków, po drugie zwiększenie zaangażowania nowoczesnych instrumentów finansowych w finansowaniu długu oraz po trzecie będą coraz mniejsze różnice między rynkami rozwiniętymi a Polską może okazać się, że Polska będzie odchodziła od statusu rynku wschodzącego a tym samym zacznie coraz mniej oferować inwestorom.

Tym niemniej, nie możemy lekceważyć faktu, że sytuacja polityczna w kraju jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na rentowność papierów wartościowych. Warto też wspomnieć o tym, że jeżeli chcemy analizować różne sytuacje na rynku, musimy być przede wszystkim obiektywni, jeżeli chodzi o własny kraj i w związku z tym rozkładać sytuację na czynniki pierwsze, abyśmy mogli najpierw zrozumieć, dlaczego i w jaki sposób coś się wydarzyło.

Jeżeli spodobał Ci się artykuł, zasubskrybuj naszego bloga aby nie przegapić następnych.

Bibliografia:

Allen, Kate. “Poland scales back debt plans after tax crackdown.” Financial Times, 22 czerwca 2017. https://www.ft.com/content/b117e72e-5696-11e7-80b6-9bfa4c1f83d2, [data dostępu: 23 czerwca 2017].

Allen, Kate. “Poland returns from the cold for bond investors.” Financial Times, 23 czerwca 2017. https://www.ft.com/content/b0fc2f20-5696-11e7-80b6-9bfa4c1f83d2, [data dostępu: 23 czerwca 2017].

Chisholm, Jamie. “Complacency fears raised over Italian sovereign debt.” Financial Times, 22 czerwca 2017. https://www.ft.com/content/c0604bd0-571e-11e7-9fed-c19e2700005f, [data dostępu: 23 czerwca 2017].

Guest Writer. “EM sovereigns: Buy defaultlessness.” Financial Times, 1 czerwca 2017. https://ftalphaville.ft.com/2017/06/01/2189624/guest-post-em-sovereigns-buy-defaultlessness/, [data dostępu: 23 czerwca 2017].

 

Nadchodzą chińskie akcje

22.06t.png

 

Chińska giełda zanotowała wczoraj najlepszy wynik w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Wszystko przez decyzję MSCI. Amerykański dostawca indeksów giełdowych postanowił o włączeniu tzw. Akcji klasy A z Chin do swojego flagowego indeksu MSCI Emerging Markets.

W środę CSI300, indeks zrzeszający 300 największych spółek z giełd w Szanghaju i Shenzen, skończył z wynikiem +1,2%, osiągając 3588 punktów, to najwięcej od grudnia 2015. Chińske rynki akcji i obligacji są odpowiednio drugim i trzecim największym rynkiem na świecie, jednak do tej pory mniej niz 2% każdego z nich było w rękach zagranicznych inwestorów. To czwarte podejście do włączenia chińskich akcji do indeksu, trzy poprzednie zostały odrzucone przez zarządzających funduszem.

Helen Wong, prezes HSBC Greater China, nazwała decyzję MSCI momentem zwrotnym dla chińskiego rynku. Dodała „To jest początek procesu, dzięki któremu chińskie papiery wartościowe będą osiągalne dla globalnych inwestorów, co będzie odpowiadało rozmiarowi i znaczeniu chińskiego rynku akcji i chińskiej gospodarki”.

MSCI poinformowało, że decyzja ma „szerokie poparcie” wśród inwestorów instytucjonalnych. Jednym z powodów dla tych wydarzeń jest prostszy dostęp do akcji klasy A dzięki programowi „mostów” łączącego giełdy w Szanghaju i Shezen z Hong Kongiem.

 

Jeżeli spodobał Ci się artykuł, zasubskrybuj naszego bloga aby nie przegapić następnych.

Obligacje przestają być nudne…

06.06t

 

W filmie Big Short (2015) Ryan Gosling powiedział „Wszyscy znamy obligacje. Dajesz je swojemu piętnastoletniemu dziecku, żeby w wieku 30 lat zarobił stówkę. Nuda.”. Chociaż wielu z nas wciąż myśli, że takie instrumenty są naprawdę nudne, zwłaszcza kiedy porównujemy obligacje do akcji i rentowność 10-letnich obligacji Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (2,16%), sprawa wygląda jednak zupełnie inaczej w przypadku ETFów obligacyjnych. Wielu doradców inwestycyjnych poleca ETF-y obligacyjne, pytanie tylko czy wiemy dlaczego?

Ewidentnie, obligacje mają własne wyjątkowe, korzystne cechy. Jednak wiąże się z nimi także kilka problemów przede wszystkim przy zakupie, wycenie i handlu obligacjami. ETF-y obligacyjne dają inwestorom, którzy chcą zainwestować  na rynku obligacji, najlepsze i najprostsze rozwiązanie. Po pierwsze pozwalają na łatwy dostęp do giełdy, po drugie oferują przejrzystą wycenę, po trzecie dają inwestorom alternatywne miejsce do handlu obligacjami. Co więcej, dają inwestorom łatwiejszy i szybszy sposób handlu obligacjami. W tych okolicznościach warto ponownie rozpatrzeć te produkty jako istotny element naszego portfela inwestycyjnego.

Rys. 1 Rozwój  ETF-ów obligacyjnych

66

Źródło: Financial Times

Przedstawione powyżej zalety pokazują nam przede wszystkim korzyści płynące z ETF-ów obligacyjnych, ale w rzeczywistości przyczyniło się to do powstania ciekawych i o wiele korzystniejszych strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem ETF-ów, które mogą dopasować się do naszych własnych preferencji ryzyka. To tzw. „factor-based investing” (znanym również jako „smart alpha”), wyszukany wyraz na strategie ETFowe obejmujących wiele czynników w celu przynoszenia lepszych wyników niż indeks, jak np. Bloomberg Barclays Aggregate. Według Roba Nestora, kierownika zespołu „smart beta” US iShares, pod pewnymi względami możemy traktować to zjawisko jako „nową granicę,” zarówno dla ETF-ów obligacyjnych jak i ETF-ów w ogóle. Rysunek 1 pokazuje nam szybki rozwój ETF-ów obligacyjnych „smart beta” od kryzysu 2008 do dziś (wartość zarządzanych aktywów to około $10 mld). Tym niemniej, nadal część ETF-ów obligacyjnych jest obarczona pewnym ryzykiem, choć jak widać, do tej pory spisywały się dobrze.

Tabela 2 pokazuje profile największych ETF-ów obligacyjnych „smart beta”, można zobaczyć, że PowerShares ETF Emerging Markets Sovereign Debt Port ma najwyższy roczny zwrot. Jednak ta statystyka odzwierciedla wyższe oprocentowanie obligacji tych państw z tego powodu, że są bardziej ryzykowne. W związku z tym, musimy zdawać sobie sprawę, iż w przypadku obligacji nasza preferencja ryzyka musi być zrównoważona ze zwrotami, które chcemy uzyskać.

Dla tych, którzy mają wyższą awersję do ryzyka, najlepsze są ETF-y obligacyjne krótkiego terminu, to znaczy takie, które posiadają obligacje z terminem nieprzekraczającym roku, a także 3-letnie i 5-letnie obligacje. Takie obligacje mogą być częścią jakiegokolwiek portfelu, dlatego że nie występuje wśród nich duża zmiana rentowności (nie są tak narażone na zmiany stopy procentowej jak obligacje długoterminowe).

Alternatywą są ETF-y obligacyjne, które mają najwyższe zwroty oraz relatywnie wyższy Wskaźnik Sharpe’a (wskaźnik pozwalający ocenić wysokość „premii” uzyskiwanej z danego portfela inwestycyjnego przez inwestora w stosunku do poniesionego ryzyka; im wyższy jest ten czynnik, tym korzystniejsze dla inwestora otwarcie pozycji przy tym samym ryzyku.), Takie ETF-y ograniczają ryzyko zwiazane ze zmianami stóp procentowych (odwrotna zależność pomiędzy stopą procentową i wartością obligacji) poprzez instrumenty pochodne, jednocześnie posiadają bardziej ryzykowne obligacje z wyższymi zwrotami. Jeden z tych ETF-ów, WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF miał nawet 16% zwroty przez ostatni rok i 9% przez ostatnie trzy lata. Tak więc nawiązując ponownie do cytatu z The Big Short, wychodzi troche więcej niż „stówka”.

Tabela. 2. Największe ETF-y obligacjyne „smart beta”

Nazwa funduszu Kraj Firma YTD (%) Wskaźnik Sharpa Wartość zarządzanych aktywów
PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt Port Global Ex US Invesco Powershares Capital Mgmt LLC 8,17594 0,24507  $4 043 800 000,00
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index United States of America Northern Trust Investments Inc 1,664 0,24438  $2 009 900 000,00
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index United States of America Northern Trust Investments Inc 1,664 0,24438  $2 009 900 000,00
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index United States of America Northern Trust Investments Inc 1,505 0,10881  $750 200 000,00
Vident Core US Bond Strategy United States of America Exchange Traded Concepts LLC 0,40268 0,00098  $511 100 000,00

Źródło: Reuters

Jeżeli spodobał Ci się artykuł, zasubskrybuj naszego bloga aby nie przegapić następnych.

Bibliografia:

iShares.com. “Find income with bond ETFs.” https://www.ishares.com/us/strategies/find-income-with-bond-etfs, [data dostępu: 2 czerwca 2017].

Mooney, Attracta. “Robo-advice turns heads of leading fund houses.” Financial Times, 5 luty 2017. https://www.ft.com/content/fb690b40-dd9d-11e6-86ac-f253db7791c6, [data dostępu: 2 czerwca 2017].

Rennison, Joe, and Childs, Mary. “The hopes and fears around bond ETFs.” Financial Times, 21 grudnia 2016. https://www.ft.com/content/fd12f22a-c692-11e6-9043-7e34c07b46ef, [data dostępu: 2 czerwca 2017].

Wigglesworth, Robin. “Bond ETFs race to play catch-up as bull market threatens.” Financial Times, 30 maya 2017. https://www.ft.com/content/946d35d6-4087-11e7-82b6-896b95f30f58, [data dostępu: 2 czerwca 2017].

Wigglesworth, Robin. “Smart beta ETFs have hedge funds in their sights.” Financial Times, 20 grudnia 2016. https://www.ft.com/content/93d12dbc-bc8e-11e6-8b45-b8b81dd5d080, [data dostępu: 2 czerwca 2017].

 

Finansówka

17623075_10158547186815613_1341351062_o

Już jest, najnowsza Finansówka! Mamy wielką przyjemność mogąc podzielić się z Wami najlepszymi artykułami jakie przeczytaliśmy w tym tygodniu. 
 
Garść informacji o ETFach przygotowana dzięki współpracy Polska Oszczędza i Business Insider Polska http://businessinsider.com.pl/finanse/inwestowanie/zarzadzanie-pasywne-etf-y-co-to-jest/d8k5zrx
 
Jakie następne kroki w sprawie ETFów podejmie Vanguard? Odpowiedź znajdziecie na ETF.com
 
 
Dlaczego korporacje potrzebują startupów? Przeczytacie o tym na Business Insider Polska http://businessinsider.com.pl/dlaczego-korporacje-potrzebuja-startupow/9ez9lkb
 
Co czeka rynki rozwijające się w tym roku? Analizą zagadnienia zajął się ETF DAILY NEWS https://etfdailynews.com/2017/05/30/emerging-markets-eem-on-the-verge-of-a-multi-year-breakout/
Jeśli spodobał Ci się artykuł zasubskrybuj naszego bloga aby nie przegapić następnych.