Nie każdy powinien ryzykować, aby pić szampana…

Podejmując decyzje, jak ulokować swoje oszczędności musimy wiedzieć, jaki poziom ryzyka reprezentuje każdy instrument i ile tego ryzyka możemy wziąć na siebie.

Reklamy

Na rynkach finansowych mamy wiele instrumentów, a każdy z nich reprezentuje inny poziom ryzyka.

lokata – jest uważana jako najbardziej bezpieczny instrument, gdyż inwestowanie w lokatę nie wiąże się prawie z żadnym rodzajem ryzyka inwestycyjnego (nie licząc oczywiście ryzyka inflacyjnego). Nawet jeżeli bank upadnie nasze środki są gwarantowane do kwoty 100 000 EUR w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

obligacja – generalnie są bardziej ryzykowne niż lokaty, ale mniej niż akcje. Wynika to tego, że w przypadku bankructwa firmy wierzytelności inwestorów obligacji są zaspokajane przed wierzytelnościami akcjonariuszy, czyli osób, które posiadają akcje. Im bardziej ryzykowna jest spółka, tym większy poziom ryzyka przy inwestowaniu w obligację danej spółki.

Obligacje rządowe nie są obarczone prawie żadnym ryzykiem, jeżeli oczywiście nie zainwestujemy w obligacje krajów na skraju bankructwa i nie uwzględnimy ryzyka inflacyjnego. Wypłacalność obligacji jest gwarantowana przez wiarygodność państwa, a prawdopodobieństwo, że jakiś kraj upadnie statystycznie jest bardzo niska. Obligacje korporacyjne oczywiście mają wyższe ryzyko, ale wciąż dużo niższe niż akcje.

akcje – są najbardziej ryzykowną inwestycją, zgodnie z tym powyższym argumentem. Ale ryzyko poszczególnych spółek akcyjnych jest również uzależnione od działalności spółki, branży w której działa, czy też osób zarządzających daną spółką.

fundusze inwestycyjne, podobnie, jak ETF-y – mają niższe ryzyko, aniżeli pojedyncze instrumenty. Wynika to z tego, że są one zdywersyfikowane. Tworzą koszyk różnych instrumentów, co powoduje, że mamy niższe ryzyko wynikające z niepowodzenia w działalności pojedynczej spółki.

Ile swoich oszczędności powinno się zainwestować w poszczególne instrumenty zależy od poziomu ryzyka, które każdy inwestor może na siebie wziąć (tzw. tolerancji na ryzyko). Ten poziom zależy od wielu czynników:

Po pierwsze, od horyzontu czasowego, na jaki chce się ulokować swoje środki. Osoby, które chcą zainwestować swoje oszczędności długoterminowo mogą sobie pozwolić na bardziej ryzykowne inwestycje, gdyż w przypadku np. spadków na giełdzie mają więcej czasu, aby poczekać, aż rynki się odbiją. W przypadku, gdy inwest
ujemy na krótki termin może się zdarzyć, że musimy się wycofać z inwestycji przy spadkach na giełdzie. Oznacza to, że nasz poziom ryzyka jest niski i generalnie w ogóle nie powinniśmy lokować naszych oszczędności na giełdzie.

Po drugie, od wysokości naszych zarobków. Im więcej możemy odłożyć ze swojego dochodu, w tym bardziej ryzykowne instrumenty możemy zainwestować. Wynika to z tego, że nieprzewidziane wydatki możemy pokryć z bieżących zarobków i nie musimy sięgać po zgromadzone oszczędności. Ma to ważne znaczenie, kiedy rynki dołują, gdyż oznacza to, że nie musimy wycofywać swoich środków, kiedy mamy stratę na koncie.

Po trzecie, od naszego wieku. Osoby w młodszym wieku mogą wziąć wyższy poziom ryzyka aniżeli osoby starsze, gdyż mają więcej czasu na to, aby odrobić potencjalne straty, które wynikają z zainwestowanych środków.

Po czwarte, od sektora w jakim się pracuje. Osoby o bardziej stabilnych dochodach, czyli pracujące na etacie mają wyższy poziom akce
ptowanego ryzyka niż osoby, które są samozatrudnione. Ta ostatnia grupa często ma dochody mniej stabilne, gdyż zależą od wielu czynników np. od ilości zleceń, czy tego, czy kontrahent zapłaci.

Uwaga: Już niedługo będzie można ocenić swoją tolerancję na ryzyko u nas. Przygotowujemy dla Was narzędzie, które każdemu pozwoli ocenić poziom ryzyka inwestycyjnego. Ma to kluczowe znaczenie przy decyzjach inwestycyjnych.

Po piąte, od inwestycji, które się obecnie posiada. Dywersyfikacja inwestycji (czyli podział na różne klasy instrumentów) jest bardzo ważna w ocenie tolerancji na ryzyko. W przypadku, gdy ma się portfel złożony z ryzykownych papierów, tolerancja na ryzyko maleje.

W końcu, są osoby, które bardzo źle znoszą straty. Po prostu mają takie cechy osobowości, które powodują, że, kiedy ceny spadają zaczynają się zachowywać bardzo irracjonalnie. Takie osoby również powinny unikać bardzo ryzykownych inwestycji.

blog post - ryzyko

Już jest, kolejna Finansówka!

Spodobały Ci się artykuły w tym tygodniu? Podziel się nimi ze swoimi znajomymi!

 

Dlaczego Rezerwa Federalna cieszy się z podwyżki stop procentowych? The Financial Times analizuje: https://www.ft.com/content/ab4f7662-09b7-11e7-97d1-5e720a26771b

Czy wiedzieliście ze Indeks polskiej giełdy jest najwyżej od dekady? Więcej w Business Insider: http://businessinsider.com.pl/gielda/wig-najwyzej-od-dziesieciu-lat/vp328zr

Na rynku ropy wiecznie są jakieś wachania, obecnie wydaje się jednak ze maleją szanse na to że ceny wrócą na dawny wysoki poziom. OPEC zastanawia się co jeszcze może zrobić żeby odwrócić ten trend. Dowiedz się więcej z Financial Times: https://www.ft.com/content/c81726e8-097e-11e7-ac5a-903b21361b43

*Uwaga: wideo* @The Banker tworzy serię filmów, w których na bieżąco informuje nas o możliwych skutkach Brexitu dla gospodarki I rynków finansowych. http://www.thebanker.com/Landing-Pages/Brexit/Brexit?utm_source=FT&utm_medium=Banner&utm_campaign=Brexit

Nowe regulacje, które usprawnią pracę robotów finansowych, sprawią że ETFy będą jeszcze tańsze i bardziej powszechne. Więcej dowiecie się z Reuters: http://www.reuters.com/article/us-eu-fintech-regulations-idUSKBN16U2D6

Na wyceny coraz mniej wpływają zasady fundamentalne, a coraz bardziej nastroje. W konsekwencji coraz trudniej będzie zarobić na aktywnych strategiach zarządzania pieniędzmi. Więcej pisze o tym Business Insider: http://businessinsider.com.pl/wiadomosci/populizm-osiagnal-poziom-sprzed-ii-ws-donosi-bridgewater/cw2rmck

Decyzje inwestycyjne doradców finansowych gorsze niż własne

 

banker blog post

Każdy z nas przynajmniej raz w życiu podjął błędną decyzję inwestycyjną za namową doradcy finansowego. Pomimo tego, wielu z nas decyduje się na korzystanie z usług doradcy finansowego z reguły argumentując, że nie znamy się na finansach, albo nie mamy czasu na śledzenie rynków. Czy słusznie? O tuż ostatnie badania pokazują, że nasze decyzje inwestycyjne są bardziej trafione niż decyzje doradców finansowych.

Zespół Andreasa Hackethala z Frankfurtu nad Menem w Niemczech przeanalizował 32 751 kont internetowych przypadkowo wybranych klientów indywidualnych na przełomie 66 miesięcy. Badacze dokonali porównania stóp zwrotu inwestycji osób, które same podejmowały decyzje inwestycyjne versus stopy zwrotu z inwestycji dokonanych za namową doradców finansowych.

Do jakich wniosków doszli badacze?

Badacze pokazują, że portfel inwestycyjny zarządzany przez doradców finansowych charakteryzuje się niższą rentownością (czytaj: niższymi zyskami), wyższym ryzykiem portfela inwestycyjnego, wyższym prawdopodobieństwem straty oraz wyższą częstotliwością zleceń, które generują wyższe koszty dla nas. Natomiast portfel inwestycyjny osób, które podejmowały decyzje inwestycyjne samodzielnie miały lepsze wyniki finansowe. Wyniki badań kontrolują o wszystkie efekty, które mogą zaburzyć wspomniane różnice, takie jak: doświadczenie osoby w inwestowaniu (np. osoby, które mają wiedzę i doświadczenie mogą chcieć same inwestować, aniżeli szukać pomocy u doradcy finansowego). Oznacza to, że nie może być mowy o przypadkowości wyników badań.

Dlaczego tak się dzieje?

Wyniki badań pokazują, że produkty oferowane klientom bardzo często nie pasują do ich profilu. Doradcy mają tendencję do oferowania produktów, które zwiększają im premię. Pojawia się zatem swoisty konflikt interesów pomiędzy doradcą finansowym a klientem. Klient chce, aby pieniądze były zarządzane najbardziej efektywnie, ale przy uwzględnieniu jego własnych potrzeb, a nie interesów doradców finansowych. Wyniki badania wskazują również na to, że większa wiedza finansowa idzie w parze z bardziej trafionymi decyzjami inwestycyjnymi.

Jakie są konkluzje – uczmy się, słuchajmy, a decyzje podejmujmy sami!

 

Inwestycje nie tak bardzo alternatywne

 

blog post

W ostatnich kilku odcinkach naszego bloga omawialiśmy tematykę ETFów, czyli notowanych na giełdzie funduszy inwestycyjnych, których zadaniem jest powielanie zachowania wybranego indeksu (indeksów) giełdowych. Zwróciliśmy uwagę na niższe niż w przypadku klasycznych funduszy inwestycyjnych koszty związane z taką inwestycją, charakterystykę potencjału zysków w długim okresie (fakt, że tylko niesłychanie elitarne grono zarządzających jest w stanie pobić benchmark, z którym się porównują). Dziś skupimy się na dostępności funduszy typu ETF na rynku w Polsce i na świecie.

Śledząc zagraniczne serwisy finansowe od pewnego czasu zaobserwować można prawdziwy rozkwit ETFów. Pisze o nich zarówno Forbes, Financial Times, Wall Street Journal, jak i specjalistyczne blogi traktujące o tematyce finansowej. Serwisy te zauważają korzyści płynące z ETFów, ich przejrzystości, prostej konstrukcji i popartej badaniami skuteczności. Na kanwie tych informacji zachodnie rynki obserwują prawdziwą zmianę światopoglądu inwestorów, małą rewolucję w podejściu do inwestycji – coraz więcej pieniędzy inwestowanych jest pasywnie.

Jedna z najważniejszych zasad ekonomii głosi, że gdzie popyt tam i podaż. Obecnie lista ETFów notowanych na amerykańskich giełdach składa się z ponad 250, Europejska giełda Euronext (zrzeszająca giełdy paryską, amsterdamską, brukselską i lizbońską) publikuje wyceny 714 notowanych na niej funduszy, Deutche Börse w Frankfurcie umożliwia handel 1140 ETFami. Światowe ETFy podążają za notowaniami między innymi takich indeksów jak S&P 500, NIKKEI, Dow Jones Industrial Average czy Nasdaq, ale również indeksami komponowanymi przez agencje pokroju MSCI czy Bloomberg. Jak widać wybór jest ogromny i każdy znajdzie coś dla siebie. Czasami zdarzają się nawet ETFy śledzące notowania surowców (wtedy są to tak zwane Exchange Traded Commodities) czy obligacji (Exchange Traded Notes).

Nieco inaczej sprawa ma się, jeśli chodzi o nasz lokalny rynek. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowane są 3 ETFy – podążające za indeksem DAX, S&P 500 i WIG. Wszystkie trzy zarządzane są przez Societe Generale (poprzez spółkę Lyxor). Jednocześnie warto zaznaczyć, że jedynie dwa ze wspomnianych trzech ETFów wykazują płynność, co oznacza, że są regularnie nabywane i sprzedawane przez inwestorów (ETF podążający za niemieckim indeksem DAX nie cieszy się wśród inwestorów popularnością równie dużą, co pozostałe dwa fundusze).

Mimo tak małej ilości funduszy notowanych na Giełdzie w Polsce nie oznacza to, że krajowi inwestorzy nie mają dostępu do ETFów. Banki czy domy inwestycyjne (poprzez rachunki maklerskie), oczywiście jeśli posiadają w swojej ofercie taki rodzaj inwestycji, umożliwiają swoim klientom inwestowanie właśnie w takie fundusze. Rekordzista na Polskim rynku, jeden z amerykańskich banków, ma w ofercie ponad 1400 światowych funduszy typu ETF, przez co inwestorzy wybierający tę ofertę stają przed nie lada wyzwaniem, które fundusze wybrać.

Szturm ETFów na światowe parkiety giełdowe jest dowodem na niewątpliwe korzyści takiej formy inwestowania kapitału. Polscy inwestorzy, nieco sceptyczni, jeśli chodzi o nowinki w świecie inwestycji jeszcze nie zainteresowali się tymi funduszami w takim stopniu, jak choćby ich zachodni koledzy po fachu. W świetle publikacji Financial Times’a, mówiącej, iż światowy rynek ETFów podwoi się w ciągu najbliższych 5 lat wydaje się natomiast, że i inwestorzy znad Wisły prędzej czy później zwrócą na ETFy uwagę. 

https://www.ftadviser.com/2016/06/14/investments/etfs-and-trackers/etf-market-expected-to-double-in-size-in-five-years-JvyEI0jFjwsfI8R0lKELAM/article.html