Konkurs PolskaOszczędza + Poltext + MTBiznes

v5.png

REGULAMIN KONKURSU:

Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu jest http://www.PolskaOszczedza.edu.pl.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest http://www.poltext.pl oraz http://www.mtbiznes.pl.

3. Udział w konkursie jest darmowy.

4. Konkurs trwa od wtorku 20.12.2016 do poniedziałku 26.12.2016 do godziny 23:59. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni dnia 27.12.2016 w sekcji komentarzy pod grafiką konkursową oraz w wiadomości prywatnej na portalu Facebook.

 Uczestnicy 

1. Uczestnikami konkursu mogą być:

  • osoby fizyczne pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
  • posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
  • przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem  https://www.facebook.com/legal/terms%5D

2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoje dane z portalu Facebook na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage’a https://www.facebook.com/polskaoszczedza/

 Zasady konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

1.1 posiadanie statusu fana profilu (polubienie profilu) https://www.facebook.com/polskaoszczedza/

1.2 zadanie pytania w sekcji komentarzy pod grafiką,

1.3 oraz udostępnienie postu na swojej tablicy, w trybie „Publiczne”.

Komplet wszystkich powyższych elementów nazywany jest dalej Zgłoszeniem.

2. Konkurs przebiega następująco:

a) W dniach 20-26.12  Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,

b) W dniu 27.12.2016r. zostaną wyłonieni zwycięzcy:

1. osoba, która zbierze najwięcej like’ów pod zadanym przez siebie pytaniem,

2. osoba, której pytanie zostanie wybrane jako „najciekawsze” przez Zespół PolskaOszczedza.edu.pl

Nagrodami w konkursie są:
1 bon o wartości 150zł do wykorzystania na http://www.poltext.pl (dla autora komentarza z największą ilością polubień)

1 bon o wartości 150zł do wykorzystania na http://www.mtbiznes.pl (dla autora najciekawszego pytania)


Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną poprzez aplikacji Facebook, a następnie podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 4 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.